علی عظیمی - آقای پست

Rate this item
(31 votes)

 

Song and Lyrics: Ali Azimi
Music performed by Azimi & The need
Recorded By Tom Sullivan
Video By : KAJART
یه حساب پاک / یه مرد با تقوا / یه آدم ناب
یه ریش سفید / کفشای براق / کت شلوار گشاد
اسمش آقای پَست / یه مرد نمونست / توی شهر ما / مثلش خیلی هست
یه روز قشنگ / تو خونه نشسته / رو کوسن نرم
خانم خونه / واسه آقا / آش میکنه گرم / ولی
از فکر قدیما / که نمیشه گذشت / وقتی آقای پست / دلشو شکست
مادرش گفت / زندگی تو بچسب
یه سیلی که اشکال نداره / همینه که هست
پسر ارشد یکم عقب موندست / ولی با این حال / مدیر کارخونست
خیابونا رو دور میزنه / با کمی ترس / دنبال عشق میگرده توی ولی عصر
اسمش آقای پَست / یه مرد نمونه / توی شهر ما / مثلش فراونه

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Prev Next

© All rights reserved for Radio Gramophone.

Login

Sign Up

User Registration
or Cancel

 

:درحال پخش در رادیو